• Menu
  • Menu

Jogi nyilatkozat

TRAVELADDICT.HU OLDAL JOGI NYILATKOZATA 

A www.traveladdict.hu weboldal domain nevének tulajdonosa Szombati Orsolya, továbbiakban Tulajdonos. A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a leírtakat az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételekkel együtt. Ha ezen feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a weboldalt.

1. Szerzői jogok

A www.traveladdict.hu weboldal tartalmának szerzői joga Szombati Orsolyát illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét cikkben más forrásból származó kép, vagy független weboldalra mutató link van feltüntetve.

A www.traveladdict.hu weboldalon közzétett szövegek, képek, grafikonok, logó szellemi alkotásnak minősülnek és szerzői jogi védelem alatt állnak. A honlapon lévő tartalmakat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges, Tulajdonos előzetes engedélyével.

2. Információk

A www.traveladdict.hu weboldalon megjelenő információk, leírások kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A honlapra feltöltött tartalmak valóságáért, pontosságért, teljességéért, továbbá a tartalom hibáiért, hiányaiért, a benne levő tévedésekért jogi felelősséget a Tulajdonos nem vállal.

Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztathatja.

3. A weboldal használata

Tulajdonos nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

4. Kapcsolódó honlapok

A www.traveladdict.hu weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a www.traveladdict.hu weboldal csupán hozzáférést közvetít, azonban Tulajdonos nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a kapcsolódó honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

5. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén Tulajdonos haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket. A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, illetve a magyar jog irányadó.

 6. A jogi nyilatkozat megváltoztatása

Tulajdonos fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

Hatályos: 2020. november 15-től

© Copyright